Niezła Sztuka.

autorstwa

Występ amatorskiego, złożonego z seniorów „Teatrzyku Przy stoliku” zainaugurował pod koniec listopada 2011 roku realizację projektu Niezła Sztuka we wsi Stoszowice. Przedstawienie pod tytułem „Katarzynkowo – Andrzejkowy misz-masz” stało się dla widzów inspiracją do podjęcia własnych działań twórczych. Okazją do tego były trzydniowe warsztaty aktorskie, prowadzone pod czujnym okiem profesjonalnej aktorki z Wrocławia, pani Katarzyny. Uczestnicy ćwiczyli dykcję, zachowanie na scenie oraz trudną sztukę wyrażania emocji.

Dalszą częścią projektu były prace nad przedstawieniem jasełkowym, które trwały przez ponad miesiąc, angażując stoszowickich aktorów podczas cotygodniowych prób. Trud włożony w te przygotowania opłacił się. Finałowy spektakl, wystawiony z okazji Dnia Babci i Dziadka w świetlicy wiejskiej zgromadził tłumy widzów. Zarówno wśród aktorów, jak i na widowni można było spotkać osoby w każdym wieku – od przedszkolaków, do seniorów. W ten sposób działanie przyczyniło się do integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi.

Po obejrzeniu Jasełek uczestnicy zasiedli razem do stołu, by wspólnie kolędować, muzykować i spróbować specjałów przygotowanych przez stoszowickie Koło Kobiet Kreatywnych.

„Niezła Sztuka” została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z projektu „Cyber-ręka lidera rusza w teren” realizowanego przez wrocławskie Stowarzyszenie Tratwa.