Małe Inspiracje

Formy pomocy osobom chorym W procesie leczenia choroby psychicznej, obok farmakoterapii, psychoterapii i wsparcia rodziny, niebagatelne znaczenie ma aktywizacja społeczna chorego. Umożliwienie mu brania udziału w różnych formach życia społecznego zwiększa samodzielność i zaradność, daje poczucie oparcia i sprawczości. Dlaczego konkurs? Uważamy, że konkurs jest doskonałym narzędziem aktywizacji osób niepełnosprawnych. Kieruje on naturalną aktywność ludzką na określone, pożądane tory, pozwala się sprawdzić w warunkach zdrowej rywalizacji, ma walory integracyjne i promuje twórczość grupy docelowej. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać tę formę działania w projekcie Cele projektu.
  • tworzenie warunków i inspiracji do rozwoju twórczości osób chorych psychicznie,
  • promocja ich dzieł wśród szerokiego grona odbiorców,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu chorych,
  • aktywizacja społeczna chorych psychicznie,
  • aktywizacja do działań pro bono wśród pracowników Partnera.
Jak wziąć udział w konkursie? W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia lub choroby psychiczne i mieszkające na terenie Dolnego Śląska. Do wyboru są trzy kategorie: literatura, plastyka i fotografia. Przed przystąpieniem do udziału należy się zapoznać z regulaminem konkursu oraz wypełnić specjalną metryczkę. Dokumenty są do pobrania na naszej stronie: http://fundacjakoliber.pl/aktualnosci/konkurs-male-inspiracje. Prace należy przesyłać do 30.VIII.2012 r. na adres Fundacji Koliber. Rozstrzygnięcie Prace będą oceniane przez jury na początku IX 2012 r. W każdej kategorii przewidziano po 3 miejsca. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe. Ich wręczenie odbędzie się podczas oficjalnej gali połączonej z wernisażem prac konkursowych, którą zorganizujemy pod koniec IX 2012 r. we Wrocławiu. Partnerstwo międzysektorowe Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą Beśka Solar Montage w ramach współpracy międzysektorowej. Jest to część większego projektu pn. Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.odpowiedzialnybiznes.eu/1/Aktualnosci/