Zarząd

Karolina Bobińska – prezes Zarządu Fundacji Koliber, mgr antropologii kultury
i etnologii na Uniwersytecie Wrocławskim (2005). Ukończyła studia podyplomowe z obsługi funduszy unijnych na Uniwersytecie Ekonomicznym (2007) oraz liczne szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe. Od 2005 roku pracuje we wrocławskich organizacjach pozarządowych jako fundraiser i koordynator projektów. Ma na swoim koncie blisko 40 samodzielnie napisanych projektów, które otrzymały dofinansowanie, w tym z: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG, Gminy Wrocław, Urzędu Wojewódzkiego, MEN, MSWiA, Fundacji im. S. Batorego, International Visegrad Fund itd.
Współautorka poradnika o trzecim sektorze „Mogę więc jestem”. Przez ponad rok pracowała jako doradca i fundraiser we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Trzy lata pełniła funkcję kierownika Klubu Pacjenta dla osób z problemami psychicznymi we Wrocławiu.
W Fundacji pozyskuje fundusze, nawiązuje nowe i pielęgnuje już zdobyte kontakty, zarządza, dzieli obowiązki, dba o szczegóły, rozlicza, tworzy sprawozdania, o wszystkim pamięta … choć czasem zapomina i próbuje być perfekcyjna w tym co robi.
Z zamiłowania fotograf, miłośniczka górskich wędrówek oraz amatorka domowych przetworów. Wegetarianka. Dumna właścicielka psa rasy nieokreślonej o imieniu Roza, najwspanialszego czworonoga na świecie.

Magdalena Szopian – Wełyczko – wiceprezes Zarządu Fundacji Koliber, mgr socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim (2009), Animatorka Społeczności Lokalnych (SKiBA).  Od czasu studiów związana z wrocławskim środowiskiem pozarządowym, szczególnie zaangażowana w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów oraz społeczności wiejskich. Założycielka i członkini Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej TuRazem. Aktualnie zawodowo pracuje w projekcie Różni Obywatele – Jedno Miasto realizowanym na rzecz społeczności romskiej we Wrocławiu.  Od 2007 roku prowadzi kursy komputerowe dla seniorów i osób z problemami psychicznymi, popularyzatorka wolnego oprogramowania. Posiada Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych (ECCC). Uczestniczka projektu „Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz „Cyber-ręka rusza w teren”, w ramach, którego prowadziła autorski projekt edukacji kulturalnej we wsi Stoszowice.
W Fundacji jest specjalistą do spraw kontaktów zewnętrznych, zapleczem merytorycznym z zakresu socjologii, dba o reklamę naszych działań – szczególnie w Internecie, wyszukuje nowe konkursy dotacyjne oraz pomysły na projekty. Wulkan energii plus zdrowy rozsądek, mieszanka nie do przecenienia.
Uwielbia spontaniczne podróże i psy rasy bokser, w przyszłości zamierza zamieszkać na wsi i tam wcielać w życie ideę społeczeństwa obywatelskiego.

Katarzyna Och-Augustyniak.Skarbnik w Zarządzie Fundacji Koliber.
W 2005 roku ukończyła studia psychologiczne ze specjalizacją psychologia kliniczna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie uzupełniła swoje akademickie wykształcenie o Kurs Terapii Holistycznej GESTALT, Kurs z Diagnozy Neuropsychologicznej oraz Szkolenie Podnoszące Kwalifikacje dla Osób Pracujących z Grupami Wysokiego Ryzyka “Odnaleźć siebie”.
Ma bogate doświadczenie zawodowe obejmujące pracę jako opiekun w Domu Opieki dla Osób Starszych w Wielkiej Brytanii, prowadzenie diagnozy i terapii w Centrum Psychiatrycznym na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w Schorzeniach Psychosomatycznych w Szczecinie, opiekę psychologiczną w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w św. Katarzynie oraz w świetlicy środowiskowej we Wrocławiu. Pracowała również w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Poznaniu, gdzie nauczyła się diagnozy, prowadziła terapię indywidualną oraz  grupową, a także współprowadziła weekendowe warsztaty terapii pogłębionej. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń oraz grup wsparcia dla rodzin osób z problemami psychicznymi.
W Fundacji jest naszym zapleczem trenersko-psychologicznym: prowadzi szkolenia i warsztaty oraz indywidualne konsultacje dla dorosłych.
Prywatnie jest szczęśliwą żoną oraz mamą dwójki chłopców: Jakuba i Leona. W wolnych chwilach lubi szydełkować i jeździć na snowboardzie.