Pomoc psychologiczna

Jeśli doświadczasz różnego rodzaju problemów:

* emocjonalnych (np nie radzisz sobie z własną złością albo czujesz, że Twoje życie traci sens)

* komunikacyjnych (nie potrafisz mówisz o swoich potrzebach i ich egzekwować)

* w relacji z bliskimi osobami (jesteś w niszczącym Cię związku lub nie potrafisz nawiązać trwałej relacji)

* w pracy (często zmieniasz pracę albo od lat tkwisz na nielubianym stanowisku)

które sprawiają, że jakość Twojego życia jest niezadowalająca – zgłoś się do profesjonalnego psychologa, który pomoże Ci się z nimi uporać.

Rozmowa z dobrym terapeuta pozwoli Ci rozpoznać swoje mocne i słabe strony, ustalić które problemy wpływają negatywnie na Twoje życie i rozpocząć pracę nad nimi. Wspólnie z terapeutą ustalicie plan pracy, wyznaczycie cele i będziecie je konsekwentnie realizować. Psycholog, będąc obiektywnym obserwatorem z zewnątrz, pomoże Ci się zdystansować wobec spraw, które wydają się być nierozwiązywalne i zabierają Twoją energię.

W naszej Fundacji pracuje doświadczony psycholog, do którego możesz umówić się na:

* konsultację (wstępna rozmowa, rozeznanie głównych problemów i doradztwo w wybranym temacie)

* terapię (regularne spotkania mające na celu pracę z wybranymi przez Ciebie tematami)

* testy psychologiczne

Spotkania odbywają się w środy – wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej i są odpłatne.

Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 508 280 018

———————————
Więcej informacji o naszym psychologu:

Agnieszka Frank – magister psychologii, obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Na co dzień wspiera osoby dorosłe, zmagające się m.in. z lękiem, depresją i trudnościami wynikającymi ze struktury osobowości. Pracuje z osobami z doświadczeniem pozbawienia wolności, sprawcami i ofiarami przemocy, osobami w kryzysie bezdomności. Twórca Nieformalnej Inicjatywy Pomocy Postpenitencjarnej LIPO. Współpracuje ze Schroniskiem i Noclegownią dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu. W kontakcie z Pacjentem najważniejsze jest dla niej nawiązanie relacji, która opiera się na akceptacji i traktowaniu Pacjenta po partnersku. W międzyczasie maluje, tatuuje, śmiga na rowerze po mieście i marzy o otwarciu ośrodka pomocy postpenitencjarnej.