Pomoc psychologiczna

Jeśli doświadczasz różnego rodzaju problemów:

* emocjonalnych (np nie radzisz sobie z własną złością albo czujesz, że Twoje życie traci sens)

* komunikacyjnych (nie potrafisz mówisz o swoich potrzebach i ich egzekwować)

* w relacji z bliskimi osobami (jesteś w niszczącym Cię związku lub nie potrafisz nawiązać trwałej relacji)

* w pracy (często zmieniasz pracę albo od lat tkwisz na nielubianym stanowisku)

które sprawiają, że jakość Twojego życia jest niezadowalająca – zgłoś się do profesjonalnego psychologa, który pomoże Ci się z nimi uporać.

Rozmowa z dobrym terapeuta pozwoli Ci rozpoznać swoje mocne i słabe strony, ustalić które problemy wpływają negatywnie na Twoje życie i rozpocząć pracę nad nimi. Wspólnie z terapeutą ustalicie plan pracy, wyznaczycie cele i będziecie je konsekwentnie realizować. Psycholog, będąc obiektywnym obserwatorem z zewnątrz, pomoże Ci się zdystansować wobec spraw, które wydają się być nierozwiązywalne i zabierają Twoją energię.

W naszej Fundacji pracuje doświadczony psycholog, do którego możesz umówić się na:

* konsultację (wstępna rozmowa, rozeznanie głównych problemów i doradztwo w wybranym temacie)

* terapię (regularne spotkania mające na celu pracę z wybranymi przez Ciebie tematami)

* testy psychologiczne

Koszt jednorazowej wizyty (60 minut) to 80 zł.

Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 793 44 56 44

———————————
Więcej informacji o naszym psychologu:

Pani Katarzyna Och-Augustyniak w 2005 roku ukończyła studia psychologiczne ze specjalizacją psychologia kliniczna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie uzupełniła swoje akademickie wykształcenie o Kurs Terapii Holistycznej GESTALT, Kurs z Diagnozy Neuropsychologicznej oraz Szkolenie Podnoszące Kwalifikacje dla Osób Pracujących z Grupami Wysokiego Ryzyka “Odnaleźć siebie”.
Ma bogate doświadczenie zawodowe obejmujące pracę jako opiekun w Domu Opieki dla Osób Starszych w Wielkiej Brytanii, prowadzenie diagnozy i terapii w Centrum Psychiatrycznym na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w Schorzeniach Psychosomatycznych w Szczecinie, opiekę psychologiczną w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w św. Katarzynie oraz w świetlicy środowiskowej we Wrocławiu. Pracowała również w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Poznaniu, gdzie nauczyła się diagnozy, prowadziła terapię indywidualną oraz  grupową, a także współprowadziła weekendowe warsztaty terapii pogłębionej. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń oraz grup wsparcia dla rodzin osób z problemami psychicznymi.