Język rosyjski – brak miejsc

Zajęcia z języka rosyjskiego rozpoczęły dwie grupy po 6 osób każda. Odbywają się one we wtorki i środy. Zainteresowanych nauką języka wpisujemy na listę rezerwową - jeśli uzbiera się wystarczająca liczba chętnych utworzymy kolejną grupę. Zapisy na listę rezerwową  - fundacjakoliber@gmail.com