Koliber w Warszawie

Podsumowanie zeszłorocznej edycji warsztatów, zajęcia doskonalące umiejętności trenerskie, zwiedzanie działu call center i w końcu uroczyste wręczenie dyplomów, to program spotkania, w jakim wzięły udział przedstawicielki fundacji Koliber 31.01.2012 roku w siedzibie firmy Provident, sponsora Programu Akademia Rodzinnych Finansów. Spotkanie stanowiło zwieńczenie piątej edycji Akademii, w której Fundacja uczestniczyła jako partner. Miałyśmy okazję poznać przedstawicieli pięciu pozostałych organizacji pozarządowych, które prowadziły warsztaty z edukacji finansowej w swoich miastach i wsiach, wymienić się doświadczeniami i wiedzą z zakresu pracy z grupą. Kulminacyjnym punktem spotkania było uroczyste wręczenie dyplomów za realizację warsztatów z rąk szefów działu PR. Dyplom już niebawem ozdobi ścianę naszego nowego biura. Tymczasem przygotowujemy nowy wniosek do kolejnej edycji Akademii.