Mami targ w telewizji

Film zrealizowany przez telewizję iTVWro (www.itvwro.pl), podczas Mamiego Targu, 21 II 2012 r.