Język rosyjski w 2015 – nabór trwa

Koszt jednych 90-minutowych zajęć to jedynie 13 zł. Kurs trwa 6 miesięcy, zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych we wtorki i czwartki przy ul. Ruskiej 46B. Planowane rozpoczęcie – styczeń 2015 r. Zbieramy chętnych do dwóch grup godzinowych: 1. wtorki, czwartki godz 17:00 - 18:30 2. wtorki, czwartki godz. 18:30 - 20:00 Minimalna liczba uczestników w grupie to 6 osób. Płatne w maksymalnie 3 ratach (z góry – przed rozpoczęciem zajęć w danym okresie). Zapisy i informacje pod adresem: fundacjakoliber@gmail.com Prowadząca o sobie: Nazywam się Tatiana Musiał. Mam 27 lat. Pochodzę z Białorusi. Zaraz po zdaniu matury wyjechałam do Polski na studia. Jestem magistrem filologii rosyjskiej. Zarówno w trakcie studiów jak i po ich zakończeniu podejmowałam różne praktyki związane z nauczaniem jezyka rosyjskiego. Były to różne formy, wśród nich zarówno przygotowywanie osób do egzaminów, zorganizowane grupy ludzi chcących poznać język rosyjski jak rownież nauka małych dzieci.