Pomoc psychologiczna

Milo nam poinformować, że od połowy października 2021 podjęliśmy współpracę z psychologiem, panią Agnieszką Frank. Spotkania będą się odbywały co środę, obowiązują wcześniejsze zapisy oraz opłata za wizytę. Szczegóły pod adresem mailowym: fundacjakoliber@gmail.com lub nr. tel. 508 280 018

IMG_20211022_200112Agnieszka Frank – magister psychologii, obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii, organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Na co dzień wspiera osoby dorosłe, zmagające się m.in. z lękiem, depresją i trudnościami wynikającymi ze struktury osobowości. Pracuje z osobami z doświadczeniem pozbawienia wolności, sprawcami i ofiarami przemocy, osobami w kryzysie bezdomności.

Twórca Nieformalnej Inicjatywy Pomocy Postpenitencjarnej LIPO. Współpracuje ze Schroniskiem i Noclegownią dla mężczyzn w kryzysie bezdomności. Wsparcie i aktywizacja osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem to jej pasja.

W kontakcie z osobami, z którymi pracuje, najważniejsze jest dla niej nawiązanie relacji, która opiera się na akceptacji i traktowaniu się nawzajem po partnersku.

W międzyczasie pije kawę i marzy o otwarciu ośrodka pomocy postpenitencjarnej.