Pomoc psychologiczna

Milo nam poinformować, że od połowy października 2021 podjęliśmy współpracę z psychologiem, panią Agnieszką Frank. Spotkania będą się odbywały co środę, obowiązują wcześniejsze zapisy oraz opłata za wizytę. Szczegóły pod adresem mailowym: fundacjakoliber@gmail.com lub nr. tel. 508 280 018 Agnieszka Frank -Agnieszka Frank – magister psychologii, obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Na co dzień wspiera osoby dorosłe, zmagające się m.in. z lękiem, depresją i trudnościami wynikającymi ze struktury osobowości. Pracuje z osobami z doświadczeniem pozbawienia wolności, sprawcami i ofiarami przemocy, osobami w kryzysie bezdomności. Twórca Nieformalnej Inicjatywy Pomocy Postpenitencjarnej LIPO. Współpracuje ze Schroniskiem i Noclegownią dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu. W kontakcie z Pacjentem najważniejsze jest dla niej nawiązanie relacji, która opiera się na akceptacji i traktowaniu Pacjenta po partnersku. W międzyczasie maluje, tatuuje, śmiga na rowerze po mieście i marzy o otwarciu ośrodka pomocy postpenitencjarnej.