OK:Odkrywamy kulturę.

autorstwa

Od X 2019 do końca III 2020 realizowaliśmy projekt “OK:Odkrywamy kulturę”, który otrzymał dofinansowanie w konkursie Fundacji PZU.
Zakładał on przeprowadzenie 6 wyjazdów do ważnych miejsc kultury na terenie województwa dolnośląskiego oraz 6 warsztatów edukacyjno – twórczych dla 40 młodych osób (12-17 lat) z Gminy Stoszowice. Celem zadania było ułatwienie dostępu do kultury mieszkańcom terenu pozbawionego bezpośredniego dostępu do jej dóbr i instytucji.

W programie odbyły się wyjazdy do:

* Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu (26.10.2019) // po wyjeździe: warsztaty aktorskie

* Muzeum Porcelany w Wałbrzychu //po wyjeździe: warsztaty ceramiczne

* Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu (08.12.2019) // po wyjeździe: warsztaty tradycyjnych ozdób świątecznych

*Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu // po wyjeździe: warsztaty muzyczne

*Pawilonu 4 Kopuł we Wrocławiu // po wyjeździe:warsztaty plastyczne – collage

*Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu //po wyjeździe:warsztaty drukarskie na starej prasie

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU: