Świąteczna integracja osiedlowa

autorstwa

W grudniu 2023 r. nasza fundacja realizowała zadanie polegające na przeprowadzeniu warsztatów z tworzenia wieńców bożonarodzeniowych dla mieszkańców wybranych wrocławskich osiedli.tj. Widawa, Gajowice i Przedmieście
Świdnickie. Odbiorcami projektu byli mieszkańcy podanych osiedli bez względu na wiek. Łącznie 60 osób. Jeden warsztat trwał ok 3 godzin. Podczas warsztatów uczestnicy pod okiem prowadzącej tworzyli ozdoby bożonarodzeniowe tj wianki na
drzwi lub stół, stroiki świąteczne, które następnie zabrali do swoich domów.

Dzięki naszym działaniom był to czas spotkań sąsiedzkich, rozmów oraz podtrzymywania tradycji wspólnego tworzenia.